bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇
SVTN VIS
35 12 6 14 100/1000 4.53 77.0 0.0 1708
🥈
Navy FC
23 13 2 5 102/1000 4.68 47.0 0.0 1275
🥉
FC Áo Tập
23 6 3 11 65/1000 4.78 48.0 0.0 1263
4
𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖
19 15 2 1 69/1000 4.51 45.0 0.0 1195
5
FC AEVP
17 10 4 3 72/1000 4.42 44.0 0.0 1174
6
Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC
16 12 1 1 74/1000 4.45 31.0 0.0 984
7
StepUp&Friends
8 3 1 3 58/1000 4.76 29.0 0.0 969
8
FC RƯỢU CAN LộC
12 4 3 4 71/1000 4.73 24.0 0.0 904
9
Fc Bắc Đảo
19 12 0 7 69/1000 4.73 24.0 0.0 902
10
FC StartUp
12 7 1 1 68/1000 4.08 28.0 0.0 896
11
Fc Thông
5 1 1 2 55/1000 4.42 22.0 0.0 827
12
Fc Bằng Hữu
7 3 1 1 70/1000 4.69 19.0 0.0 824
13
CAF FC
5 1 0 2 64/1000 4.82 15.0 0.0 771
14
1 năm 2 trận
5 2 0 3 61/1000 4.34 17.0 0.0 750
15
FC Tuesday
3 1 0 2 54/1000 4.78 10.0 0.0 682
16
FCB 36 in Hà Nội
3 3 0 0 55/1000 4.49 9.0 0.0 639
17
MUFC. VN
2 1 0 0 83/1000 4.71 5.0 0.0 629
18
Etanol
2 1 1 0 60/1000 4.69 5.0 0.0 604
19
Bravo
2 1 0 0 57/1000 4.68 5.0 0.0 600
20
FC LHPAS
1 0 0 1 54/1000 4.68 5.0 0.0 597