Sân Nguyễn Hữu Thọ

62 Lâm Văn Bền, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 16:00 - 23:00

Báo lỗi

Bảng giá

2 sân 5 người.

1 sân 7 người.

Mức giá: chưa biết.

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.