Hệ thống điểm của câu lạc bộ

 • Giá trị từ 0 - 1000
 • Giá trị điểm được quy ra mức trình độ như sau:
  • 0-200: Siêu yếu
  • 200-325: Yếu
  • 325-450: Trung bình yếu
  • 450-525: Trung bình
  • 525-650: Trung bình khá
  • 650-800: Khá
  • 800-900: Hay
  • 900-1000: Rất hay
  • 1000: Vô đối
 • Điểm trình độ được thay đổi qua mỗi trận theo công thức chuẩn của FIFA sau khi bạn cập nhật kết quả trận đấu

  P = Pbefore + I * (W – We)

  Trong đó:

  • P: điểm trình độ của đội sau trận đấu
  • Pbefore: Điểm trình độ của đội trước trận đấu
  • I: Độ quan trọng, trung thực của trận đấu. I = 20 nếu kết quả 2 đội cập nhật tỉ số giống nhau. I = 15 khi kết quả chưa được thống nhất. Nếu 2 đội thống nhất KQ thì điểm số nhận được sẽ nhiều hơn.
  • W: Kết quả trận đấu. Thắng = 1, Hòa = 0,5, Thua = 0
  • We: Kết quả dự đoán của trận dựa trên trình độ trước trận của 2 đội. We = 1 / (10^(-dr/390) + 1) trong đó dr là sự khác biệt trình giữa 2 đội trước trận, bằng [Pbefore của đội chủ nhà – Pbefore của đội khách]
 • Đội trưởng được phép cập nhật kết quả trận đấu trong vòng 3 ngày sau khi trận đấu kết thúc. Mỗi đội có quyền cập nhật kết quả khác nhau. Nếu không cập nhật hệ thống sẽ tự động lấy kết quả của đối thủ. Cập nhật kết quả sai sẽ dẫn đến điểm số trình độ sai và khó bắt kèo hợp trình trong lần tới.
 • Điểm uy tín có giá trị mặc định và tối đa là 100 điểm
 • Nếu bạn hủy tham gia kèo sát giờ chơi ít hơn 4 giờ thì đội của bạn sẽ bị trừ 3 điểm
 • Nếu bạn không hủy kèo mà ko đến sân, đội đối thủ báo cáo Sporta thì đội bạn sẽ bị trừ 5 điểm
 • Đá và nhận xét thành công 1 trận sẽ được cộng 1 điểm
 • Sporta sẽ tự động cộng 1 điểm mỗi tuần cho đội của bạn cho tới khi đạt 100 điểm kể từ thời điểm bị trừ kể cả khi bạn không tham gia trận đấu nào trong tuần
 • Điểm đánh giá trung bình mà đội bạn nhận được từ đối thủ. Điểm này sẽ thể hiện sự fairplay của đội.