Sân bóng đá Hoàng Duy

42 Đào Trí, Phú Mỹ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

Mức giá: 200k/giờ 600k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.