Sân bóng đá mini ở quận Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang