Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu