Sân bóng đá mini ở quận Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu