Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước