Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước