Sân bóng đá mini ở quận Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu