Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai