Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai