Sân bóng đá mini ở Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tân Trụ