Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh