Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng