Sân bóng đá mini ở quận Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La