Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Mường Lay, Tỉnh Sơn La