Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mù Căng Chải, Tỉnh Yên Bái