Sân bóng đá mini ở quận Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Sân bóng đá Thái Sơn

Quận Thanh Xuân
Sân bóng đá Làng nghề Triều Khúc

Quận Thanh Xuân
Sân bóng La Thành 93 Hoàng Văn Thái

Quận Thanh Xuân