Sân bóng đá mini ở quận Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng đá mini Hoàng Gia

4 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt