Sân bóng đá mini ở quận Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Cộng Hòa Gargen

20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt
Sân bóng đá mini Hoàng Gia

4 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt