Sân vận động Tao Đàn

Số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

6 sân 7 người.

2 sân 11 người.

Mức giá: 400k/giờ 700k/giờ

Cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.