Fc G2++ Tìm đối cn 04/04, khung giờ 18h, sân bóng đầm hồng 1. Đội trình độ yếu, u40, tìm đối đá giao lưu vui vẻ 50/50 hoặc 2/4/6. Xin mời ae giao lưu. Liên hệ: Linh, đt: 0904.41.82.11

Thứ Bảy, 03-04-2021