FC Jerry - Cần đi khách 16/04 khu vực Cầu Giấy - Ngã Tư Sở - HMG Trình độ: Yếu thật Hạnh kiểm siêu tốt, đá xấu mời tiền sân luôn ạ Kính mời các đội giao lưu ạ Liên hệ em Lân 26 tuổi : 0942636996

Thứ Bảy, 10-04-2021