FC Ép Xê trình độ Yếu (ae dân văn phòng) sân nhà Phòng Không Không Quân 19h chủ nhật. Tìm đối tác trình độ tương đương giao lưu ngày 18/4. Tỉ lệ 200 225 250 giao lưu nhẹ nhàng vui vẻ. LH: 0948988993

Thứ Năm, 15-04-2021