FC SSP có sân nhà Tân Mai 18:30 thứ 3 ngày 20/4/2021 cần tìm đối. Trình độ Yếu, các đội TB vui lòng bỏ qua. Không ctm, vui vẻ, hoà đồng

Thứ Sáu, 16-04-2021