Đội e FC Kiến lửa cần đi khách ngày 7/10 hôm nay. Đội e toàn sinh viên và các a đi làm Trình độ TBY Cam kết k chân tay miệng Đội nào có sân nhưng chưa có đối liên hệ e qua sdt 0965190073 ạ

Thứ Năm, 07-10-2021