Fc DLKS toàn sinh viên trình độ yếu(siêu yếu), đá vì sức khoẻ, ko hề ctm Muốn đi khách mạn Ngã Tư Sở, Trường Chinh Tgian : 19h hoặc 23h tối t7 (14/5) Đội nào cùng trình độ cho đội ké với ạ( đừng lùa gà nha mn)

Thứ Ba, 10-05-2022