Ale goal

Đường ngũ hành sơn cạnh đại học kinh tế, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Mô tả - Thông tin kèm theo

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí
  • Nước uống miễn phí

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Quận Ngũ Hành Sơn

Sân Bóng Thép Việt

Nghiêm Xuân Yêm, Quận Ngũ Hành Sơn

Ale goal

Đường ngũ hành sơn cạnh đại học kinh tế, Quận Ngũ Hành Sơn