bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên T/W/D/L* Trình độ Điểm khác* Xếp hạng
🏆🥇
SVTN VIS
35/12/6/14 69/1000 4.53 - 77.0 - 0.0 1677
🥈
FC Áo Tập
23/6/3/11 53/1000 4.78 - 48.0 - 0.0 1251
🥉
Navy FC
23/13/2/5 69/1000 4.68 - 47.0 - 0.0 1242
4
𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖
19/15/2/1 52/1000 4.51 - 45.0 - 0.0 1178
5
FC AEVP
17/10/4/3 52/1000 4.42 - 44.0 - 0.0 1154
6
Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC
16/12/1/1 53/1000 4.45 - 31.0 - 0.0 963
7
StepUp&Friends
8/3/1/3 50/1000 4.76 - 29.0 - 0.0 961
8
FC RƯỢU CAN LộC
12/4/3/4 53/1000 4.73 - 24.0 - 0.0 886
9
Fc Bắc Đảo
19/12/0/7 53/1000 4.73 - 24.0 - 0.0 886
10
FC StartUp
12/7/1/1 52/1000 4.08 - 28.0 - 0.0 880

Tham gia bằng cách tải ứng dụng tại