bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 SVTN VIS 35 12 6 14 125 4.53 77.0 0.0 1733
🥈 Navy FC 23 13 2 5 148 4.68 47.0 0.0 1321
🥉 FC Áo Tập 23 6 3 11 90 4.78 48.0 0.0 1288
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 96 4.51 45.0 0.0 1222
5 FC AEVP 17 10 4 3 100 4.42 44.0 0.0 1202
6 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 105 4.45 31.0 0.0 1015
7 StepUp&Friends 8 3 1 3 83 4.76 29.0 0.0 994
8 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 97 4.73 24.0 0.0 930
9 Fc Bắc Đảo 19 12 0 7 94 4.73 24.0 0.0 927
10 FC StartUp 12 7 1 1 93 4.08 28.0 0.0 921
11 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 95 4.69 19.0 0.0 849
12 Fc Thông 5 1 1 2 70 4.42 22.0 0.0 842
13 CAF FC 5 1 0 2 89 4.82 15.0 0.0 796
14 1 năm 2 trận 5 2 0 3 86 4.34 17.0 0.0 775
15 FC Tuesday 3 1 0 2 67 4.78 10.0 0.0 695
16 MUFC. VN 2 1 0 0 123 4.71 5.0 0.0 669
17 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 78 4.49 9.0 0.0 662
18 Bravo 2 1 0 0 82 4.68 5.0 0.0 625
19 Etanol 2 1 1 0 79 4.69 5.0 0.0 623
20 FC LHPAS 1 0 0 1 70 4.68 5.0 0.0 613
21 fc logan 4 3 0 0 58 4.58 5.0 0.0 591
22 FC BestBrothers 9 3 1 2 103 4.24 4.0 0.0 587
23 O30FC 2 2 0 0 54 4.45 5.0 0.0 574
24 Coinhako FC 3 3 0 0 81 4.54 5.0 -3.0 460