bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 MUFC. VN 2 1 0 0 276 4.71 5.0 0.0 902
🥈 Navy FC 23 13 2 5 245 4.68 47.0 0.0 862
🥉 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 234 4.45 31.0 0.0 771
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 209 4.51 45.0 0.0 760
5 Coinhako FC 3 3 0 0 169 4.54 5.0 -3.0 759
6 CAF FC 5 1 0 2 183 4.82 15.0 0.0 743
7 FC AEVP 17 10 4 3 215 4.42 44.0 0.0 731
8 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 193 4.73 24.0 0.0 720
9 Bravo 2 1 0 0 159 4.68 5.0 0.0 704
10 StepUp&Friends 8 3 1 3 154 4.76 29.0 0.0 680
11 FC BestBrothers 9 3 1 2 206 4.24 4.0 0.0 677
12 FC StartUp 12 7 1 1 182 4.08 28.0 0.0 646
13 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 142 4.49 9.0 0.0 643
14 FC Áo Tập 23 6 3 11 142 4.78 48.0 0.0 638
15 SVTN VIS 34 12 6 13 148 4.53 77.0 0.0 621
16 FC LHPAS 1 0 0 1 115 4.68 5.0 0.0 615
17 1 năm 2 trận 5 2 0 3 144 4.34 17.0 0.0 614
18 FC Tuesday 3 1 0 2 106 4.78 10.0 0.0 609
19 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 145 4.69 19.0 0.0 606
20 Etanol 2 1 1 0 113 4.69 5.0 0.0 593
21 Fc Thông 5 1 1 2 109 4.42 22.0 0.0 576
22 O30FC 2 2 0 0 77 4.45 5.0 0.0 547
23 fc logan 4 3 0 0 59 4.58 5.0 0.0 517