bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 Navy FC 23 13 2 5 218 4.68 47.0 0.0 1391
🥈 FC Áo Tập 23 6 3 11 124 4.78 48.0 0.0 1322
🥉 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 163 4.51 45.0 0.0 1289
4 FC AEVP 17 10 4 3 168 4.42 44.0 0.0 1270
5 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 180 4.45 31.0 0.0 1090
6 StepUp&Friends 8 3 1 3 125 4.76 29.0 0.0 1036
7 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 160 4.73 24.0 0.0 993
8 FC StartUp 12 7 1 1 148 4.08 28.0 0.0 976
9 Fc Bắc Đảo 19 12 0 7 143 4.73 24.0 0.0 976
10 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 129 4.69 19.0 0.0 883
11 Fc Thông 5 1 1 2 96 4.42 22.0 0.0 868
12 CAF FC 5 1 0 2 144 4.82 15.0 0.0 851
13 1 năm 2 trận 5 2 0 3 123 4.34 17.0 0.0 812
14 MUFC. VN 2 1 0 0 219 4.71 5.0 0.0 765
15 FC Tuesday 3 1 0 2 92 4.78 10.0 0.0 720
16 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 118 4.49 9.0 0.0 702
17 Bravo 2 1 0 0 128 4.68 5.0 0.0 671
18 FC BestBrothers 9 3 1 2 166 4.24 4.0 0.0 650
19 Etanol 2 1 1 0 105 4.69 5.0 0.0 649
20 FC LHPAS 1 0 0 1 99 4.68 5.0 0.0 642
21 SVTN VIS 35 12 6 14 148 4.53 77.0 0.0 621
22 O30FC 2 2 0 0 68 4.45 5.0 0.0 588
23 fc logan 4 3 0 0 59 4.58 5.0 0.0 517
24 Coinhako FC 3 3 0 0 131 4.54 5.0 -3.0 510