bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên T/W/D/L* Trình độ Điểm khác* Xếp hạng
🏆🥇
SVTN VIS
35/12/6/14 66/1000 4.53 - 77.0 - 0.0 1674
🥈
FC Áo Tập
23/6/3/11 51/1000 4.78 - 48.0 - 0.0 1249
🥉
Navy FC
23/13/2/5 66/1000 4.68 - 47.0 - 0.0 1239
4
𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖
19/15/2/1 50/1000 4.51 - 45.0 - 0.0 1176
5
FC AEVP
17/10/4/3 50/1000 4.42 - 44.0 - 0.0 1152
6
Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC
16/12/1/1 51/1000 4.45 - 31.0 - 0.0 961
7
StepUp&Friends
8/3/1/3 48/1000 4.76 - 29.0 - 0.0 959
8
Fc Bắc Đảo
19/12/0/7 51/1000 4.73 - 24.0 - 0.0 884
9
FC RƯỢU CAN LộC
12/4/3/4 51/1000 4.73 - 24.0 - 0.0 884
10
FC StartUp
12/7/1/1 50/1000 4.08 - 28.0 - 0.0 878

Tham gia bằng cách tải ứng dụng tại