bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇
SVTN VIS
35 12 6 14 101/1000 4.53 77.0 0.0 1709
🥈
Navy FC
23 13 2 5 103/1000 4.68 47.0 0.0 1276
🥉
FC Áo Tập
23 6 3 11 66/1000 4.78 48.0 0.0 1264
4
𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖
19 15 2 1 70/1000 4.51 45.0 0.0 1196
5
FC AEVP
17 10 4 3 73/1000 4.42 44.0 0.0 1175
6
Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC
16 12 1 1 75/1000 4.45 31.0 0.0 985
7
StepUp&Friends
8 3 1 3 59/1000 4.76 29.0 0.0 970
8
FC RƯỢU CAN LộC
12 4 3 4 72/1000 4.73 24.0 0.0 905
9
Fc Bắc Đảo
19 12 0 7 70/1000 4.73 24.0 0.0 903
10
FC StartUp
12 7 1 1 69/1000 4.08 28.0 0.0 897
11
Fc Thông
5 1 1 2 56/1000 4.42 22.0 0.0 828
12
Fc Bằng Hữu
7 3 1 1 71/1000 4.69 19.0 0.0 825
13
CAF FC
5 1 0 2 65/1000 4.82 15.0 0.0 772
14
1 năm 2 trận
5 2 0 3 62/1000 4.34 17.0 0.0 751
15
FC Tuesday
3 1 0 2 55/1000 4.78 10.0 0.0 683
16
FCB 36 in Hà Nội
3 3 0 0 56/1000 4.49 9.0 0.0 640
17
MUFC. VN
2 1 0 0 84/1000 4.71 5.0 0.0 630
18
Etanol
2 1 1 0 60/1000 4.69 5.0 0.0 604
19
Bravo
2 1 0 0 58/1000 4.68 5.0 0.0 601
20
FC LHPAS
1 0 0 1 54/1000 4.68 5.0 0.0 597