bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 SVTN VIS 35 12 6 14 138 4.53 77.0 0.0 1746
🥈 Navy FC 23 13 2 5 182 4.68 47.0 0.0 1355
🥉 FC Áo Tập 23 6 3 11 103 4.78 48.0 0.0 1301
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 123 4.51 45.0 0.0 1249
5 FC AEVP 17 10 4 3 128 4.42 44.0 0.0 1230
6 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 136 4.45 31.0 0.0 1046
7 StepUp&Friends 8 3 1 3 100 4.76 29.0 0.0 1011
8 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 123 4.73 24.0 0.0 956
9 Fc Bắc Đảo 19 12 0 7 117 4.73 24.0 0.0 950
10 FC StartUp 12 7 1 1 117 4.08 28.0 0.0 945
11 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 109 4.69 19.0 0.0 863
12 Fc Thông 5 1 1 2 83 4.42 22.0 0.0 855
13 CAF FC 5 1 0 2 112 4.82 15.0 0.0 819
14 1 năm 2 trận 5 2 0 3 99 4.34 17.0 0.0 788
15 MUFC. VN 2 1 0 0 162 4.71 5.0 0.0 708
16 FC Tuesday 3 1 0 2 80 4.78 10.0 0.0 708
17 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 94 4.49 9.0 0.0 678
18 Bravo 2 1 0 0 101 4.68 5.0 0.0 644
19 Etanol 2 1 1 0 93 4.69 5.0 0.0 637
20 FC LHPAS 1 0 0 1 83 4.68 5.0 0.0 626
21 FC BestBrothers 9 3 1 2 129 4.24 4.0 0.0 613
22 O30FC 2 2 0 0 57 4.45 5.0 0.0 577
23 fc logan 4 3 0 0 59 4.58 5.0 0.0 517
24 Coinhako FC 3 3 0 0 101 4.54 5.0 -3.0 480