bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇
SVTN VIS
35 12 6 14 69/1000 4.53 77.0 0.0 1677
🥈
FC Áo Tập
23 6 3 11 53/1000 4.78 48.0 0.0 1251
🥉
Navy FC
23 13 2 5 69/1000 4.68 47.0 0.0 1242
4
𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖
19 15 2 1 52/1000 4.51 45.0 0.0 1178
5
FC AEVP
17 10 4 3 52/1000 4.42 44.0 0.0 1154
6
Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC
16 12 1 1 53/1000 4.45 31.0 0.0 963
7
StepUp&Friends
8 3 1 3 50/1000 4.76 29.0 0.0 961
8
FC RƯỢU CAN LộC
12 4 3 4 53/1000 4.73 24.0 0.0 886
9
Fc Bắc Đảo
19 12 0 7 53/1000 4.73 24.0 0.0 886
10
FC StartUp
12 7 1 1 52/1000 4.08 28.0 0.0 880

Sẵn sàng tham gia?
Bắt đầu ngay hôm nay.