bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 SVTN VIS 35 12 6 14 117 4.53 77.0 0.0 1725
🥈 Navy FC 23 13 2 5 132 4.68 47.0 0.0 1305
🥉 FC Áo Tập 23 6 3 11 82 4.78 48.0 0.0 1280
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 86 4.51 45.0 0.0 1212
5 FC AEVP 17 10 4 3 89 4.42 44.0 0.0 1191
6 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 91 4.45 31.0 0.0 1001
7 StepUp&Friends 8 3 1 3 75 4.76 29.0 0.0 986
8 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 88 4.73 24.0 0.0 921
9 Fc Bắc Đảo 19 12 0 7 86 4.73 24.0 0.0 919
10 FC StartUp 12 7 1 1 85 4.08 28.0 0.0 913
11 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 87 4.69 19.0 0.0 841
12 Fc Thông 5 1 1 2 62 4.42 22.0 0.0 834
13 CAF FC 5 1 0 2 81 4.82 15.0 0.0 788
14 1 năm 2 trận 5 2 0 3 78 4.34 17.0 0.0 767
15 FC Tuesday 3 1 0 2 59 4.78 10.0 0.0 687
16 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 70 4.49 9.0 0.0 654
17 MUFC. VN 2 1 0 0 105 4.71 5.0 0.0 651
18 Bravo 2 1 0 0 74 4.68 5.0 0.0 617
19 Etanol 2 1 1 0 71 4.69 5.0 0.0 615
20 FC LHPAS 1 0 0 1 62 4.68 5.0 0.0 605
21 fc logan 4 3 0 0 57 4.58 5.0 0.0 590
22 FC BestBrothers 9 3 1 2 92 4.24 4.0 0.0 576
23 O30FC 2 2 0 0 53 4.45 5.0 0.0 573
24 Coinhako FC 3 3 0 0 73 4.54 5.0 -3.0 452