bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên T/W/D/L* Trình độ Điểm khác* Xếp hạng
21
fc logan
4/3/0/0 48/1000 4.58 - 5.0 - 0.0 581
22
O30FC
2/2/0/0 46/1000 4.45 - 5.0 - 0.0 566
23
FC BestBrothers
9/3/1/2 53/1000 4.24 - 4.0 - 0.0 537
24
Coinhako FC
4/3/0/0 51/1000 4.54 - 5.0 - -3.0 430

Tham gia bằng cách tải ứng dụng tại