Bài viết

Bappi

Thành Man giờ màu xanh và cả PL cũng vậy! 6 chức vô địch trong 7 năm dẫn dắt. Không thể thuyết phục hơn!

1