Bài viết

0936024483

Fc Giếng Mứt (u40) hiền lành thân thiện . Có sân nhà 44 Đại La 19h . Cần tìm đối TBY ( yếu ) đá thứ 7 27/3 . Nói không với ctm . Mong muốn tìm đối phù hợp , hợp tác lâu dài . Sdt 0936024483 . Hiệp 38 tuổi