Bài viết

HISTORY S.C

Team mình sinh viên đang tìm đội để giao lưu tại sân Futsal K34 vào ngày Thứ 7 (20/5), từ 17h - 18h30.

Đội ae nào đá giao lưu được liên hệ mình: 0844849914 (Lộc)