Bài viết

Fc Song Hà Hết Hơi

Fc Hết hơi nhận đi khách thứ 4 (3-3), trình độ tby, cam kết đá đẹp, kctm. Ưu tiên kv Hai Bà Trưng

3