Bài viết

FC Jerry - Cần đi khách 16/04 khu vực Cầu Giấy - Ngã Tư Sở - HMG
Trình độ: Yếu thật
Hạnh kiểm siêu tốt, đá xấu mời tiền sân luôn ạ
Kính mời các đội giao lưu ạ
Liên hệ em Lân 26 tuổi : 0942636996

2