Bài viết

0936327662

Góc tìm đối thứ 7 17h30
FC TRƯỜNG ĐẢNG có sân nhà HVKTQS cần tìm đối thứ 7 ngày 18/6 lúc 17h30. tỉ lệ 2,3,4 nước lavie đóng chai, cam kết đá lịch sự.
Liên hệ CHÂU: 0936327662