Bài viết

Bappi

Tập tí thôi mà 200 phóng viên lẫn trực thăng tới tác nghiệp :)))