Bài viết

tuanta1605@gmail.com

Nhắn tìm đồng đội khu vực Lĩnh Nam 😄 đội đang thiếu 1 chân đá giữa chắc..cần lắm 1 đồng đội tham gia được cùng đội ạ..ưu tiên sinh viên (nếu đá tốt thì đc miễn đóng quỹ luôn ạ)