Bài viết

hatrungbk@gmail.com

Fc Phụ kiện A Hải trình độ TBY, chơi đẹp, tuyệt đối không CTM cần đi khách khung 19h thứ 2 ngày 5/4 hoặc thứ 3 ngày 6/4 khu vực Mỹ Đình. Đội nào có sân chưa có đối đội mình mong được giao lưu bóng đá.
Liên hệ Trung 0356363666
Cảm ơn ae đã xem!

1