Bài viết

0386765499

Đội em sv. Học lực yếu, hạnh kiểm tốt. Có sẵn sân nhà 20h30 sân sư phạm. Tha thiết tìm đối giao lưu do bị bùng kèo. Đội nào đá được thì ib cho em ạ. Sđt: 0386765499