Bài viết

0965190073

Đội e FC Kiến lửa cần đi khách ngày 7/10 hôm nay.
Đội e toàn sinh viên và các a đi làm
Trình độ TBY
Cam kết k chân tay miệng
Đội nào có sân nhưng chưa có đối liên hệ e qua sdt 0965190073 ạ