Bài viết

FC12D

Bên mình fc 12D trình độ siêu yếu
Có sân nhà 44 đại la lúc 8h30 thứ 5 11/3
Tỉ lệ 250 - 300 - 350
Nước tự trả
Anh em nào giao lưu được liên hệ 0352349198 !!!