Bài viết

Nguyễn Khánh Nam

Team mới lập, trình độ TB Yếu, tìm đối đá giao lưu lâu dài ạ
Thời gian: 20h30 t7 hàng tuần
Địa điểm: sân Hồng Hà Ba Đình Hà Nội
Yêu cầu: hạnh kiểm tốt
Có gì ae liên hệ nhé ạ