Bài viết

0837104185

Fc kỉ luật cần đi khách khung giờ 20h30 ngày thứ 4 (31/3/2021). Khu vực mong muốn Trường Chinh - Đầm Hồng - Lê Trọng Tấn. Đội mình trình độ yếu hạnh kiểm tốt

Cảm ơn tất cả mọi người.🤝

1