Bài viết

Nguyen Truong Duy

Từ nay xin phép gọi em là diễn viên QH vì 99' chả được đá phút nào nhưng vẫn chiếm trọn spotlight :))