Bài viết

PHAN FC, trình độ TBY, cần đi khách 20h30 thứ 3 ngày 06/04, khu vực sân đầm hồng,pkkq. Đội chủ nhà nào chưa có đối liên hệ em Tú- 0986094963. Đội cam kết chơi đẹp, không CTM, nếu khó quá xin bắt tay nghỉ trận luôn.

1