Bài viết

0353033210

⚽️Góc đi khách⚽️
👉 Trình độ: Yếu
👉 Hạnh kiểm: Giỏi
👉 Thời gian: 20:30 - 22:00 thứ 4 ngày 24/03
👉 Địa điểm: Quanh khu vực HMG
✍️ Đội nào có sân chưa có đối thì ib em ạ
👍 em Tông 18 tủi: 0353.033.210