Bài viết

0904418211

Fc G2++
Tìm đối cn 04/04, khung giờ 18h, sân bóng đầm hồng 1.
Đội trình độ yếu, u40, tìm đối đá giao lưu vui vẻ 50/50 hoặc 2/4/6.
Xin mời ae giao lưu.
Liên hệ: Linh, đt: 0904.41.82.11