Bài viết

NHÓM CÓ SỰ TUYỂN DỤNG HÀNH VIÊN ĐÁ BÓNG :
TRÌNH ĐỘ: THUỘC LỌAI ĐÁ ĐƯỢC THEO BÌNH THƯỜNG HOẶC GIỎI VỀ ĐÁ
THỂ HÌNH TO CAO CHÁNH CÁC TRƯỜNG HỢP ỚM YẾU VÀO LÝ DO SƠ NGƯỜI TA ĐÈ MÌNH :))
KHI NÀO CÓ GIẢI NHÓM SẼ THÔNG BÁO VÀ ĐI
KHI ĐÁ GIẢI TỰ ĐÓNG TIỀN BỞI TEAM MÉO GIÀU :))
NƠI Ở;THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,QUẬN BÌNH TÂN ĐỂ BIẾT Ở ĐÂU:))
ĐẶC BIỆT :NHÓM TUYỂN ĐÁ GIẢI CẤP XÃ HOẶC QUẬN TỐT CÒN NHÓM CẦN NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁ CẤP THÀNH PHỐA

2