Bài viết

HISTORY S.C

Team mình svien đang tìm đội để giao lưu tại Sân Futsal K34 vào ngày Thứ 7 (20/5), từ 17h - 18h30. Đội ae nào giao lưu được, liên hệ mình: 0844849914 (Lộc).